Cover

Na de Franse parlementsverkiezingen van gisteren heeft de socialistische partij (PS) van François Hollande voortaan niet alleen een meerderheid in de senaat, maar ook in het parlement, de Assemblée nationale. Dat is een bijzondere situatie die, zoals het Franse dagblad Le Monde schrijft, een “historische verantwoordelijkheid ten opzichte van Europa” op de schouders van de pas gekozen Franse president legt:

De Franse monarchistische traditie mag dan haar nadelen hebben; momenteel heeft zij een groot voordeel: zij verschaft het staatshoofd een ongekende speelruimte en een handelingsvrijheid op het Europese front die de meesten van zijn collega's niet hebben, aangezien zij aan banden worden gelegd door lastige coalities of sterke lokale opponenten.

Als enige socialist in een door conservatieven gedomineerde Europese Unie zal de Franse president behoorlijk alleen staan, aldus de krant, die een oproep doet aan de nieuwe meerderheid:

Als deze meerderheid de kans krijgt een centrale rol te spelen bij de heroriëntatie van het Europese project, dan moet Frankrijk ervoor zorgen dat het niet arrogant optreedt en goed luistert naar alle partners – zowel naar Duitsland als naar de Zuid-Europese landen. Tegelijkertijd moet Frankrijk zich ertoe verbinden om zelf de noodzakelijke inspanningen te verrichten om zijn overheidsfinanciën weer op orde en zijn industriële concurrentievermogen weer op peil te krijgen.

Met de kop “Die andere oproep van 18 juni”, trekt het Franse economische dagblad Les Echos een parallel tussen de noodzaak van een nieuwe verstandhouding tussen de Europese zwaargewichten Hollande en Merkel én de legendarische oproep die generaal De Gaulle op 18 juni 1940 deed. In deze toespraak, die ieder jaar in Frankrijk wordt herdacht, vroeg De Gaulle vanuit Londen de Fransen om de strijd aan de zijde van de Geallieerden voort te zetten.

Nu de tijd van de verkiezingen in Griekenland en Frankrijk achter ons ligt, moeten Parijs en Berlijn dringend een einde maken aan hun ruzies en weer vriendschap sluiten.

Tien dagen vóór de Europese Raad dringt de krant er bij de twee hoofdsteden op aan om over hun dubbele misverstand heen te stappen -

De Duitse regering is ervan overtuigd dat de harde opstelling van François Hollande louter een kwestie van politiek eigenbelang is: dat is een verkeerde analyse. (...) Maar ook op het Élysée verkeert men in een illusie. Daar is men er heilig van overtuigd (...) dat Duitsland van alle voordelen van de euro heeft geprofiteerd en verantwoordelijk is voor de recessie in Europa. Dit is een misvatting: de sociaaldemocraten [SPD] zullen het begrotingspact ratificeren. De Duitsers zijn niet vergeten dat de euro hun is opgedrongen in ruil voor de hereniging en dat er niets kan worden gedaan zonder hun instemming, aangezien zij financieel gezien de meeste macht hebben en hun economie het sterkst is. (...) Om deze misverstanden uit de weg te ruimen zullen beide partijen een stap moeten zetten.