Cover

Op 8 april vindt de tweede Europese top over de situatie van Roma plaats in Cordoba (Spanje). In het kader van deze bijeenkomst roept Amnesty International in Brussel de EU en de EU-lidstaten op “concrete maatregelen te nemen om een eind te maken aan de discriminatie, de armoede en de maatschappelijke uitsluiting waar de Roma-gemeenschap mee te maken heeft in Europa”. De Roma-gemeenschap in Europa telt bijna acht miljoen mensen. De Roemeense krant Adevărul citeert Claudio Cordone, de plaatsvervangend secretaris-generaal van Amnesty. Hij is van mening dat “de EU er niet in slaagt de nationale autoriteiten op de vingers te tikken als zij hun verplichtingen niet nakomen.” “We mogen niet het idee accepteren dat Europa tweederangsburgers heeft, de Europese politici moeten hiervoor een samenhangend beleidskader ontwikkelen”, volgens Cordone.