Rechtvaardig economisch herstel": de Franse premier Ayrault bedenkt nieuwe omschrijvingen om maar niet het woord te hoeven gebruiken dat woede opwekt: bezuinigingen. Tijdens de toespraak over het algemene politieke beleid van de nieuwe regering, die premier Ayrault gisteren in het parlement hield, gaf hij toe dat er “inspanningen” nodig zijn, maar ontkende hij een “keerpunt”, schrijft de Franse krant Libération.

Twee dagen eerder publiceerde de Franse rekenkamer een audit, waarin werd gesteld dat het “absoluut noodzakelijk” is om het begrotingstekort in 2013 terug te brengen tot 3 procent en dat daarvoor 33 miljard euro moet worden gevonden. Het dagblad werpt nu de vraag op "hoe smal de weg is die de door Ayrault verlangde 'nationale inspanning' scheidt van de 'bezuinigingen' die hij zegt af te wijzen".

Dagblad Le Monde schrijft op zijn beurt:

Zelden ging een regering dusdanig gebukt onder de dwang van de crisis, vastgeklemd in de bankschroef van overheidsschulden, gedwongen om haar Europese verplichtingen na te komen, zonder te beschikken over enige speelruimte. (…) Eén terugkerende term lijkt echter inmiddels te zijn verdwenen uit de woordenschat van premier Ayrault: de 'Franse droom', waar president Hollande [tijdens zijn verkiezingscampagne, red.] zo aan hing. De tijd van lyrische droombeelden is over. Het komt nu neer op 'inspanningen'.