We hoeven niet bang te zijn voor de opkomst van eurosceptische partijen bij de Europese verkiezingen, zo stelt de politicoloog Jan Beyers is het Vlaamse dagblad De Standaard. “De anti-Europese trend vormt geen bedreiging voor de politieke stabiliteit van de EU, integendeel […] de Unie is een veerkrachtig politiek systeem dat tegen een stootje kan”. Beyers gelooft dat “de versterking van de anti-Europese stem het resultaat is van het eenmakingsproces”. “Tot voor kort overheerste er een dominante pro-Europese consensus in het politieke spectrum. De verschillen tussen links en rechts […] kwamen daardoor niet steeds goed uit de verf […] Door de meer prominente representatie van het anti-Europese gevoel, zullen de pro-Europese politici meer en meer hun argumentatie publiek moeten ontwikkelen. Hierdoor wordt het Europese politieke spel gepolitiseerd, conflictueus en dus voor de doorsnee burger ook meer zichtbaar”.