Ideëen: Eurosceptici geven het debat een oppepper

Presseurop De Standaard

We hoeven niet bang te zijn voor de opkomst van eurosceptische partijen bij de Europese verkiezingen, zo stelt de politicoloog Jan Beyers is het Vlaamse dagblad De Standaard. “De anti-Europese trend vormt geen bedreiging voor de politieke stabiliteit van de EU, integendeel […] de Unie is een veerkrachtig politiek systeem dat tegen een stootje kan”. Beyers gelooft dat “de versterking van de anti-Europese stem het resultaat is van het eenmakingsproces”. “Tot voor kort overheerste er een dominante pro-Europese consensus in het politieke spectrum. De verschillen tussen links en rechts […] kwamen daardoor niet steeds goed uit de verf […] Door de meer prominente representatie van het anti-Europese gevoel, zullen de pro-Europese politici meer en meer hun argumentatie publiek moeten ontwikkelen. Hierdoor wordt het Europese politieke spel gepolitiseerd, conflictueus en dus voor de doorsnee burger ook meer zichtbaar”.

Factual or translation error? Tell us.