Cover

Oostenrijk gaat een beleid van "zero compromis" voeren tegen terroristen en radicalen, meldtDie Presse*. Op 20 april heeft de ministerraad een wetsontwerp aangenomen dat een verblijf in een terroristenkamp strafbaar stelt alsmede het goedkeuren van terroristische handelingen. De Staat wil "de straffen verzwaren" tegen "mensen die haat zaaien", schrijft de Oostenrijkse krant, maar als men iemand voor twee jaar opsluit omdat hij in zijn privésfeer de moed van een zelfmoordterrorist bewondert, dan moet men zich wel de vraag stellen waar terrorisme eigenlijk begint. Het wetsontwerp verbreedt bovendien de notie van laster: "elke gemene opmerking met betrekking tot geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, ideologie of handicap" zal bestrafd worden. "Het worden moeilijke tijden voor carnavalliefhebbers[...] *en cabaretiers", aldusDie Presse*. "Het is weliswaar geen sprong naar totalitarisme maar een geleidelijke vrijheidsafname die gevaarlijk is". De krant is daarom van mening dat "vandaag nog moet beginnen met protesteren**" tegen het wetsontwerp.*