Cover

Voor The Walrus is er geen twijfel mogelijk: “Noord-Amerika komt in de 21e eeuw in de schaduw van Europa te staan.” Volgens het Canadese weekblad is de Oude Wereld toonaangevend op het gebied van “nieuwe ideeën, nieuwe technologieën en de beste leefwijzes.” Na een eeuw waarin het continent niet meer was dan “het slagveld van de Westerse beschaving en een openluchtmuseum, is Europa nu weer een denktank en laboratorium geworden.” The Walrus kwam tot deze conclusie na een ecologische zoektocht door Europa die leidde langs Kopenhagen, Berlijn, Sevilla en de milieuvriendelijke pioniersstad Vauban in Duitsland. Het blad sprak ook positief over initiatieven om het broeikaseffect tegen te gaan zoals hogesnelheidstreinen, fietspaden, CO2-neutrale woningen en duurzame energieprojecten.