Cover

Al in 1979 werden de scheurtjes in de reactorkuipen van Doel ontdekt”, onthult De Morgen. Het Vlaamse dagblad verbaast zich erover dat de productiefouten van de reactorvaten, die onlangs redenwaren de Belgische kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 te sluiten, al sinds het einde van de jaren 70 bekend waren bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

"Ik herinner mij er niet veel van", zegt FANC-topman Willy De Roovere over de ontdekking van 33 jaar geleden. "Vreemd", onderstreept de krant, want “De Roovere leidde eind jaren 70 de constructie en de opstart van Doel 3 voor Electrabel”. Maar, zo zegt de topman, “kleine fouten komen geregeld voor, meestal zonder gevaar”.

Hoofdredacteur Wouter Verschelden stelt in zijn commentaar dat “het veiligheidsdilemma van kernenergie botst met de brute realiteit van een monopolist”, namelijk die van energieleverancier Electrabel, de beheerder van de twee Belgische kerncentrales Doel en Tihange. Volgens hem valt er niet te twisten over “de noodzaak aan grondige en degelijke controles op de veiligheid van nucleaire centrales”. Het FANC heeft volgens hem daarin gefaald en daarom “hebben we zo snel mogelijk een serieus controleorgaan met een serieuze directeur nodig. En dat monopolie moet eraan” want “Electrabel baat al jaren een quasi-goudmijn uit in Doel en Tihange, en heeft als monopolist geen enkel belang bij een zo perfect mogelijke uitbating”.