Die Patin — 'De Peetmoeder', dat is de titel die journalist en docent literatuur Gertrud Höhler heeft gegeven aan haar portret van Angela Merkel, dat na een grootschalige reclamecampagne sinds 23 augustus in de Duitse boekhandel ligt. Het literaire offensief dat de voormalige adviseur van bondskanselier Helmut Kohl orkestreerde, heeft een levendige discussie teweeg gebracht. Zo is Der Spiegel van mening dat Höhler ruim baan heeft gegeven aan haar persoonlijke haat tegen de Duitse bondskanselier:

Met deze afrekening, waarin ze scherpe kritiek uit op het ‘systeem M’, heeft ze de aandacht van tientallen journalisten getrokken. De 71-jarige journalist geldt als een van de prominentste en taaiste tegenstanders van de bondskanselier. (…)

Duitsland glijdt langzaam af naar een dictatuur, schrijft ze in haar boek. Angela Merkel zou heimelijk haar eigen autoritaire regime vestigen en werken aan de ‘ondergang van de democratie’. Gevormd door haar ervaringen met het socialisme in de DDR zou Merkel christen-democratische waarden overboord gooien, luidt een van Höhlers voornaamste stellingen.

>