Cover

De EU heeft het niet alleen voorzien op het Zwitserse bankgeheim, sinds 2005 wil zij ook informatie over het fiscale regime dat geldt voor bedrijven die handelen in grondstoffen (olie, metalen en granen) en die gevestigd zijn in Zwitserland. De confederatie heeft zijn positie als wereldleider in deze sector, zo schrijft Le Temps in zijn hoofdartikel, mede te danken aan het “voordelige belastingbeleid dat het voor multinationals mogelijk maakt minder belasting te betalen dan lokale bedrijven.”

"De EU vindt dit systeem, zeer geliefd bij handelaars in grondstoffen, discriminerend”, legt de krant uit. De regering in Bern, die zich onder druk gezet voelt door de EU, wil nu één belastingtarief voor alle bedrijven invoeren. Een optie die een echte “hersenbreker” voor de regering zal blijken te zijn, meent de commentator in de krant. Want:

als de handelaren onder het normale tarief gaan vallen, zullen zij [uit Zwitserland] vertrekken en dat kost duizenden banen […] en miljoenen [Zwitserse franken] aan belastinginkomsten. Echter, als de overheid het algemene belastingtarief verlaagt naar een niveau dat acceptabel is voor de grondstoffensector, dan zullen er enorme gaten in de begrotingen worden geslagen.

Het verenigen van de belastingentarieven voor bedrijven betekent dat de belastingwetten van de verschillende Zwitserse kantons op elkaar moeten worden afgestemd en daar is een volksstemming voor nodig. De commentator van Le Temps doet een waarschuwing uitgaan:

Als Zwitserland een les kan trekken uit het debacle van het bankgeheim, dan is het deze: het is riskant je welvaart te bouwen op een voordeel [voor bedrijven, red.] dat binnen een paar maanden onder internationale druk kan verdwijnen.