Cover

**“Zo blijft de euro stabiel!” Met deze kernuitspraak van ECB-voorzitter Mario Draghi pakt Die Zeit uit op zijn voorpagina. Het Duitse weekblad opent met een ingezonden artikel van Draghi waarin hij uitlegt hoe “de Europese Centrale Bank de eenheidsmunt kan helpen om uit de crisis te komen”. Zijn betoog wordt door velen beschouwd als een antwoord op de felle kritiek die hij onlangs ontving van de Duitse regering en, in het bijzonder, de Bundesbank.

Een paar dagen geleden waarschuwde Bundesbank-voorzitter Jens Weidmann in een interview met Der Spiegel dat de eventuele opkoop door de ECB van staatsobligaties van landen met de hoogste schulden als een verdovend middel” zou werken. In zijn betoog verzekert Draghi echter:**

De Europese Centrale Bank zal al het noodzakelijke doen om prijsstabiliteit te waarborgen. De ECB blijft onafhankelijk. En de ECB zal altijd binnen haar mandaat optreden. Niettemin is het belangrijk te begrijpen dat door loyaliteit aan ons mandaat wij soms maatregelen moeten nemen die het conventionele politieke en monetaire beleid overschrijden. […] Dit vergt soms buitengewone maatregelen. Het nemen van deze maatregelen, indien noodzakelijk, is onze verantwoordelijkheid als centrale bank van de hele eurozone. […] Een vernieuwde architectuur van de eurozone is wenselijk, want alleen zo is de welvaart en de stabiliteit op lange termijn gegarandeerd – voor de muntunie in het algemeen en voor Duitsland in het bijzonder.

**De bondskanselier toont zich sceptisch: “Merkel bevestigt tegen een banklicentie voor het permanente Europese noodfonds (EMS) te zijn”, schrijft Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hiermee slaat ze de waarschuwing van de Italiaanse premier Mario Monti in de wind. In een interview metIl Sole-24 Ore waarschuwde hij de bondskanselier voor het risico van een “tegendoelpunt” als ze geen steun verleent aan de banklicentie en de opkoop van staatsobligaties van landen in crisis. Een provocerende uitspraak, aldus Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Waarom zou Merkel haar standpunt veranderen?” vraagt Die Welt zich af. Het conservatieve dagblad schrijft op de voorpagina namelijk dat “de anti-crisismaatregel van Merkel zijn vruchten begint af te werpen”. Een onderzoek van de Duitse Kamer van Koophandel heeft uitgewezen dat Portugal, Spanje, Italië en Griekenland “hun export hebben kunnen opvoeren en dat hun handelstekorten duidelijk afnemen”.**