Cover

De Europese Centrale Bank zou volgens een plan dat door deEuropese Commissie wordt uitgewerkt verstrekkende bevoegdheden krijgen over alle 6.000 banken in de eurozone, waarmee Brussel op ramkoers komt te liggen met Duitsland en de ECB zelf”, onthultThe Financial Times. Volgens dit plan, dat formeel in september moet worden aangekondigd, zouden de bestaande nationale toezichthouders van bijna al hun bevoegdheden worden ontdaan om noodlijdende banken in hun eigen land te sluiten of te hervormen. De krant schrijft:

Een nieuwe gemeenschappelijke toezichthouder voor banken zou de meest wezenlijke wijziging zijn in het financieel bestuur in de eurozone sinds de introductie van de euro zelf, waarmee de EU een soort federale bevoegdheid krijgt die het tot dusverre miste om de nu al twee jaar durende crisis resoluut aan te kunnen pakken.

In een hoofdartikel over deze kwestie schrijft het economisch dagblad:

Als besluiteloosheid of onenigheid de euro laat ontsporen, gebeurt dat niet vanwege de aankoop van obligaties, maar vanwege de bankenunie... Een bankenunie die de eurozone geen toezicht laat houden op een Anglo-Irish Bank of een Bankia is nauwelijks de moeite waard. Misschien komt Berlijn ook nog wel tot dit inzicht, maar waarschijnlijk pas als de ECB dat eerst doet.

De Duitse minister van financiën Wolfgang Schäuble schreef inThe Financial Times een betoog tegen het beperken van de bevoegdheden van de ECB tot uitsluitend de grootste banken en stelde daarin vast: “zelfregulering en lichte vormen van supervisie werken gewoon niet in de financiële sector”. Hij vervolgt:

Het is van wezenlijk belang dat het nieuwe systeem werkelijk effect sorteert en geen schijnvertoning wordt. We moeten de voorzichtige aanpak van het verleden voorgoed achter ons laten en deze toezichthouder uitrusten met echte en duidelijk gedefinieerde verantwoordelijkheden, dwangmaatregelen en voldoende middelen.

In een interview in de Franse krantLes Echos verklaarde Michel Barnier, eurocommissaris voor de Interne Markt, dat hij “een vervolg wil geven aan dit werk en deze doorbraak naar een systeem van meer integratie”. Met andere woorden naar een bankenunie:

Dat gebeurt door middel van een Europees depositogarantiestelsel en middelen om de bankencrisis op te lossen. Er liggen over beide onderwerpen nu teksten op tafel en ik zou willen dat er zo snel mogelijk over wordt gestemd.