**Spanje legt de zorg aan illegale immigranten aan banden. “Vanaf 1 september wordt de toegang tot de gezondheidszorg voor 150.000 buitenlanders van buiten de EU die zich illegaal in Spanje bevinden, ernstig beperkt”, schrijft El País. Over enkele dagen treedt de verordening in werking over de urgente maatregelen die het voortbestaan van het Spaanse nationale zorgstelstel moeten waarborgen. Medische zorg voor illegalen wordt daarmee “beperkt tot spoedeisende hulp, zwangere vrouwen en minderjarigen”, licht de krant toe.

De maatregel maakt deel uit van het bezuinigingspakket van de regering, die hier 500 miljoen euro per jaar mee denkt te besparen. Maar, merkt El País op, realistischere berekeningen wijzen uit dat de besparingen nog niet de helft van dit bedrag zullen bedragen.**

[Dit is ongeveer] evenveel als de zorg die in andere lidstaten van de Europese Unie aan Spanjaarden wordt verleend en niet wordt betaald.

Bovendien, benadrukt het dagblad, “tornt dit besluit aan het Spaanse, in de grondwet vastgelegde recht op gezondheid”:

Daarnaast is deze maatregel niet alleen fnuikend voor het algemene karakter van de Spaanse gezondheidszorg, maar ook voor het feit dat het gratis is. Deze kleine groep mensen zal dan alleen toegang tot volledige medische hulp hebben op voorwaarde dat ze een soort verzekering afsluiten (speciale afspraken met de gezondheidszorgautoriteiten). Die kost 60 euro per maand voor personen tussen de zeventien en vijfenzestig jaar en ongeveer 155 euro voor mensen die ouder zijn dan vijfenzestig. […] Dit toppunt van absurditeit grenst aan onfatsoen en laat op een verbijsterende manier zien tot op welk punt onze machthebbers vervreemd zijn van de maatschappelijke werkelijkheid. Hoe kun je aan werklozen om bedragen vragen die hun budget ver te boven gaan? Vier autonome regio’s (Andalusië, de Canarische Eilanden, Baskenland en Asturië) verzetten zichtegen de maatregel. Zij beschouwen die als een ondermijning van rechtvaardigheid en maatschappelijke verbondenheid.

In Spanje biedt de nationale gezondheidszorg de beste dienstverlening, dat wordt ook in het buitenland erkend”, vindt La Razón. “Maar”, voegt het blad daaraan toe:

het systeem is duur en wordt door de kleinste tegenslag in gevaar gebracht. Misbruik, zoals […] de zorg voor illegale immigranten die als zodanig niet bijdragen aan de financiering ervan, zijn verstorende factoren waarvoor een oplossing moet worden gezocht. In feite beperken alle Europese lidstaten, met uitzondering van Spanje, de toegang tot de gezondheidszorg voor immigranten zonder papieren. In sommige gevallen, zoals in Zweden of Oostenrijk, is die toegang zelfs helemaal afgesloten. Met dit soort maatregelen wordt een tweeledig doel beoogd: enerzijds probeert men de kosten van de gezondheidszorg te beteugelen die iedere dag hoger worden. Anderzijds, en dat is belangrijker, worden illegale immigratie en uitbuiting en de sociale zekerheidsfraude die dat met zich meebrengt, ontmoedigd. De Spaanse regering doet dus niets anders dan wat hun buren al doen.