“EU kan Erasmus-beurzen niet langer betalen”, schrijft La Vanguardia. Brussel zou de lidstaten om een extra bijdrage hebben gevraagd om het succesvolle studentenuitwisselingsprogramma te redden. Daarnaast is er hard geld nodig voor andere projecten zoals het Europees Sociaal Fonds, de Europese Structuurfondsen en onderzoeksprogramma’s. De uitkeringen hiervoor worden in de laatste maanden van het jaar gedaan. De Spaanse krant schrijft dat Brussel:

… de symbolische waarde van Erasmus verdedigt door bij de EU-hoofdsteden en Europarlementariërs de aandacht te vestigen op de problemen die eerdere en toekomstige bezuinigingen met zich meebrengen. Die zijn vooral voor landen met economische problemen groot, zoals in Spanje, waar de meeste EU-studenten met een beurs naartoe gaan.

Op Eubusiness.com wordt Alain Lamassoure geciteerd. Het hoofd van de begrotingscommissie van het Europees Parlement waarschuwt dat:

… het Europees Sociaal Fonds bankroet is en het de lidstaten niet kan terugbetalen. Volgende week is het de beurt aan het studentenprogramma Erasmus en aan het eind van de maand zal het doek vallen voor het Fonds voor Onderzoek en Innovatie.

Lamassoure schat de omvang van de tekorten op € 10 miljard. Waarschijnlijk zal begrotingscommissaris Janusz Lewandowski daarom de lidstaten binnenkort vragen om “een paar miljard euro” extra om het gat te dichten, schrijft Dziennik Gazeta Prawna.

Hoewel de Europese Commissie de cijfers van Lamasourre niet wil bevestigen, kondigt La Vanguardia aan dat er een “substantiële” wijziging op de begroting zal worden doorgevoerd op 23 oktober om te voorkomen dat de betalingen worden stopgezet. Ondertussen heeft de Commissie al € 420 miljoen uitgetrokken om de meest dringende rekeningen te betalen. Volgens Dziennik Gazeta Prawna is het zeer onwaarschijnlijk dat de lidstaten het extra geld zullen overmaken. De problemen waarmee de sociale programma’s te kampen hebben, zijn immers het resultaat van de bezuinigingsmaatregelen die dit jaar 4 miljard euro bedragen en die door de nettobetalers aan de EU-begroting zijn voorgedragen.