Cover

"De Congolese massa juicht de aankomst van ‘zijn’ Koning toe", kopt de Belgische krant Le Soir. Bijna een miljoen mensen waren op 28 juni samengekomen om Albert II en Koningin Paola welkom te heten. Na maandenlange verhitte discussies is de Belgische koning dan toch naar Congo afgereisd om de feestelijkheden bij te wonen ter gelegenheid van de 50 jaar onafhankelijkheid van deze voormalige Belgische kolonie. De Belgische krant haalt uit naar het “getalm van de Belgische politiek om de Koning wel of niet naar Congo te laten gaan”, terwijl “het hele volk hem verwachtte […] méér dan het regime [van Joseph Kabila] waarvan men zich afvroeg of deze wel onze goedkeuring verdiende”.