Vijf jaar na de inwerkingtreding van het Statuut van Catalonië heeft het Spaanse Constitutionele Hof zich uitgesproken over het beroep dat er in 2006 door de rechtse oppositie was aangetekend tegen de wettekst waarmee de autonomie van deze regio werd uitgebreid. Resultaat? "Het hof heeft 95% van de originele tekst goedgekeurd, tot ongenoegen van La Generalitat*, de regionale Catalaanse regering. Het Hof verklaarde 14 van de 223 artikelen uit de tekst ongrondwettig en heeft van 27 artikelen haar interpretatie gegeven", merkt El País op. De krant kwalificeert het besluit van het Hof als "historisch" vanwege de politieke implicaties, maar ook als "de meest polemische en gecompliceerde" beslissing die het ooit heeft genomen. De uitspraak, waarmee het concept voor de Catalaanse natie wordt vastgelegd en waarmee wordt vastgehouden aan de "ondeelbare eenheid met Spanje", zal de campagne voor de lokale verkiezingen deze herfst "van de nodige retorische munitie voorzien". El Mundo kwalificeert de uitspraak als "juridisch lapwerk dat Spanje verzwakt" en kondigt "in het beste geval een periode van grote spanning tussen Catalonië en de centrale regering*" aan.

Van Catalaanse zijde is La Vanguardia van mening dat het Hof "meedogenloos heeft afgerekend met de Catalaanse ambities op taalkundig, juridisch en fiscaal gebied", door met name het "preferentiële" karakter van het Catalaans niet te erkennen. Toch, merkt La Vanguardia nog op, "is de inrichting van de Catalaanse hervorming door het arrest gered en zijn essentiële zaken veiliggesteld", evenals de "Catalaanse waardigheid". Volgens El Periódico de Catalunya tot slot, heeft het Hof een "statuut in afgeprijsde vorm" goedgekeurd, en dat terwijl het oorspronkelijke statuut al goedgekeurd was door de Spaanse en Catalaanse overheid en met een regionaal referendum in 2006.