Cover

Tobintaks in elf lidstaten”, kondigt Luxemburger Wort aan. Na maandenlange discussies zijn Frankrijk en Duitsland erin geslaagd Oostenrijk, België, Spanje, Estland, Griekenland, Italië, Portugal, Slowakije en Slovenië achter zich te krijgen met hun pleidooi voor het belasten van financiële transacties binnen de EU. “Luxemburg doet niet mee”, schrijft de krant, net zomin als Nederland, Zweden en Groot-Brittannië, de felste tegenstanders van deze maatregel. “Elf lidstaten hebben zich bereid verklaard tot 'versterkte samenwerking' binnen de EU”. Het is nu aan de Europese Commissie om een wet te ontwerpen.

Tageszeitung reageert instemmendop deze heffing, die veertig jaar geleden door econoom en Nobelprijswinnaar James Tobin werd voorgesteld.

De onenigheid over de heffing op financiële transacties duurt al zolang dat we soms de draad verliezen van alle doorbraken en tegenslagen tot nu toe. Maar de recente overeenstemming tussen de elf lidstaten van de Europese Unie om de heffing nu in te voeren, is een stap in de goede richting. [...] Velen hebben aan dit succes bijgedragen. In de eerste plaats de sociale organisaties die de heffing hebben ontwikkeld en al jaren aandringen op invoering ervan. [...] Helaas komt het maar zelden voor dat de samenleving zich tegenover de financiële lobby laat gelden. Juist daarom geeft het voorbeeld van de heffing op financiële transacties nieuwe moed.

De hoofdredacteur van De Standaard, Guy Tegenbos, merkt echter in een commentaar op dat de ‘Robin Hood-belasting’, zoals sommigen deze heffing graag noemen, er in praktijk en anno 2012 heel anders uit zal zien. Over de inhoud van het voorstel dat de Europese Commissie in november naar buiten zal brengen, is namelijk nog niets bekend en het is dus onduidelijk hoe de inkomsten van deze belasting besteed zullen worden.

Vrijwel zeker is dat de taks niet echt zal wegen op wat Tobin aanvankelijk in zijn hoofd had: de pure financiële speculatie. Die is nauwelijks aan te pakken. […] Een aantal landen doet niet mee, zodat ‘de grote jongens' de taks nog kunnen ontwijken door uit te wijken.[…] En de opbrengst? Zal die nobele doelen dienen? Euh... die zal de gaten in de schatkist vullen. Dat is ook eerbaar, maar niet het bezielend ideaal dat aanvankelijk speelde.