Cover

De UE wil sancties opleggen om te hoge salarissen tegen te gaan”,kopt de Oostenrijkse krant Die Presse.Olli Rehn, de Europese Commissaris voor Economische en Monetaire Zaken, laat in de krant weten dat hij deeconomische onevenwichtigheid wil aanpakken tussen de landen van de eurozone, met name tussen de noordelijke landen met Duitsland, en het zuiden.

De vakbonden [in de zuidelijke landen] hebben salarisniveaus weten te onderhandelen die niet gerechtvaardigd zijn gezien deproductiviteit van hun werknemers”, aldus Die Presse. De Commissie zal dan ook aanbevelingen doen voor landen wiens concurrentievermogen teveel afwijkt van het Europees gemiddelde. Als een land desondanks de ambtenarensalarissen verhoogt, zal het een financiële sanctie opgelegd krijgen, zoals de bevriezing van landbouwsubsidies ofcohesiefondsen.