Cover

De vijftien krenterigheden van Nečas”, luidt detitel op de voorpagina van de Tsjechische krant Lidové Noviny. De kop verwijst naar de bezuinigingsmaatregelen die het nieuwe centrumrechtse kabinet van Petr Nečas, dat op 13 juli is ingehuldigd, anderhalve maand na de parlementsverkiezingen heeft aangekondigd. De maatregelen hebben tot doel de begroting voor 2016 te stabiliseren, het begrotingstekort te verlagen naar maximaal 3% van het bbp, de salarissen van overheidspersoneel -waaronder leraren- met 10% te korten, uitkeringen voor minder draagkrachtigen te verlagen, het zwangerschapsverlof in te korten en de eigen bijdragen voor medische kosten te verhogen.