Gaat de EU opnieuw een visumplicht invoeren voor inwoners van de westelijke Balkanlanden? Op initiatief van Frankrijk en Duitsland hebben zes lidstaten een verzoek ingediend voor meer controle op immigratie vanuit Servië, Macedonië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro en Albanië. Een van die lidstaten is Zweden, dat sinds begin dit jaar te maken heeft met ruim 34.000 asielzoekers, waaronder 5.276 Syriërs, die voor het merendeel via de Balkan zijn gekomen. De pers is verdeeld over het standpunt van de centrumrechtse regering.

Het liberale dagblad Dagens Nyhetermerkt op dat het land de afgelopen acht maanden “meer asielzoekers had uit Servië, Bosnië-Hercegovina en Albanië, waar geen visum meer nodig is om naar de EU te reizen, dan uit Syrië, waar een burgeroorlog woedt”. De krant schrijft verder:

Veel asielzoekers behoren tot de Roma, die in hun land van herkomst ernstig te lijden hebben onder discriminatie. Maar omdat vrijwel geen van hen redenen heeft om een vluchtelingenstatus toegekend te krijgen, mag nog niet 1% in Zweden blijven. [...] Het kan cynisch overkomen om hindernissen op te werpen voor de Roma [...] maar uiteindelijk moet voorrang worden gegeven aan het verlenen van onderdak aan mensen die de slachtingen in Syrië en de oorlog in Afghanistan ontvluchten. [...] Misschien bestaan er betere oplossingen, maar waar het om gaat is dat de EU sociale gelijkheid verlangt en daaraan bijdraagt, ook als het om de Roma gaat. Servië, Albanië en Bosnië-Herzegovina zijn kandidaat-lidstaten van de EU. Dit is een goed moment om druk op die landen uit te oefenen.

Aftonbladetmeent daarentegen dat “de vrijstelling van de visumplicht voor de westelijke Balkanstaten in 2009 en 2010 een groot succes is geweest”. Dit van oudsher sociaal-democratische dagblad schrijft hierover:

Dit heeft weliswaar vrijheid opgeleverd, maar ook een belangrijk politiek signaal afgegeven. De westelijke Balkanlanden maken deel uit van Europa en zijn welkom in de Europese Gemeenschap. Het is dus alarmerend dat [minister van Immigratie] Tobias Billström nu openstaat voor het idee om de vrijstelling van de visumplicht op te schorten. Minister van Buitenlandse Zaken Carl Bildt had helemaal gelijk toen hij de visumkwestie vorige week aan de orde stelde en zei: “Dit soort signalen is koren op de molen van nationalisten in de Balkanlanden en dat is niet in ons belang”. Aftonbladet is het in zijn hoofdredactioneel commentaar zelden eens met Carl Bildt, maar in dit geval weet hij waar hij het over heeft. Billström zou er goed aan doen om naar hem te luisteren.