Cover

Er gaan kritische stemmen op die denken dat “de Deense regering racisme verbergt”, aldus de Deense krant de Jyllands-Posten. In augustus zal het Comité van de Verenigde Naties voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie beoordelen in hoeverre er in Denemarken sprake is van racisme. Maar volgens het DeenseCentrum voor Documentatie en Raadgeving voor Racismevraagstukken geeft het rapport dat de regering naar het VN-Comité heeft gestuurd geen juiste weergave van de realiteit. Zo wordt er met geen woord gesproken over de 560 gevallen van geweldpleging die de Deense inlichtingendienst sinds 2005 heeft geregistreerd, en waaraan misschien racistische of religieuze motieven ten grondslag liggen. Op 26 juli zal dit Centrum zijn eigen rapport naar de VN sturen.