Cover

Nog voordat ze goed en wel beëdigd is op 5 november, gaat de nieuwe regering al door zwaar weer: “Gehavende VVD sleept zich naar het bordes”, kopt De Volkskrant*. De krant doelt op het bordes van* Huis Ten Bosch, waar de ministerploeg van premier Mark Rutte (VVD) en Diederik Samsom (die geen deel uitmaakt van de ministerraad) van de PvdA op de foto gaan zoals gebruikelijk is.

De onmin vloeit voort uit de het plan voor de ziektekostenpremie, een maatregel die een deel van de VVD te 'socialistisch' beschouwt en die “de stabiliteit van het kabinet bedreigt nog voordat voordat het is beëdigd”, merkt de krant op. Het plan, dat als doel heeft de premie inkomensafhankelijk te maken, is, “zoals het er ligt, sowieso gedoemd vast te lopen in de senaat” aangezien de regering daar geen meerderheid heeft.

De premieoproer is slechts de voorbode van meer onheil. En daarbij komt de PvdA ook nog aan de beurt”, voorspelt de krant in een hoofdredactioneel commentaar. “Pijnlijke ingrepen zijn onvermijdelijk“ en Mark Rutte en Diederik Samsom “hebben met hun akkoord gehandeld naar de economische omstandigheden” die Nederland dwingen 15 miljard euro te bezuinigingen.

Ook Trouw lijkt de gekozen weg van de regeringscoalitie te verdedigen . Het dagblad doet een beroep op de veranderingsbereidheid van alle Nederlanders:

Met alle onenigheid en onduidelijkheid over de zorgpremies, is deze week één ding gewonnen: iedereen weet nu dat de zorg veel geld vergt, en nog meer geld zal vergen [...] Nederland sluit een periode af waarin welvaart vanzelfsprekend was. De welvaart is nu minder vanzelfsprekend. En niemand kan verwachten dat de overheid die op peil gaat houden. Dat zullen we zelf moeten doen. Het gaat om creativiteit [...] De bereidheid te veranderen en nieuwe wegen te zoeken zal bepalen hoe welvarend we morgen zijn. Dat moet het nieuwe kabinet beseffen. [...] Dat moet iedere Nederlander beseffen.