Als u dacht dat het gebed-zonder-eind over de benoeming van Yves Mersch in de directie van de Europese Centrale Bank, niet nog gekker kon worden, dan hebt u het mis”, schrijft de Financial Times.

De zakenkrant schrijft dat de Luxemburgse bankier wiens aanstelling eerder door het Europees Parlement werd verworpen vanwege de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, nu op verdere tegenstand stuit bij de Spaanse regering in Madrid. Die “informeerde Herman Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad, dat Spanje bezwaar heeft tegen de snelle “schriftelijke procedure” die Van Rompuy had opgestart om Yves Mersch eindelijk als directeur te kunnen aanstellen.

De Financial Times merkt hierover op:

Spanje probeert natuurlijk een Spaanse kandidaat naar voren te schuiven. En omdat het Europees Parlement de benoeming van Mersch niet steunt omdat er te weinig vrouwen in de ECB-directie zitten, zeggen woordvoerders dat ze verwachten dat Rajoy binnenkort naar Brussel gaat met een vrouwelijke kandidaat, mogelijk Belen Romana García, voormalig directrice van het Spaanse ministerie van Financiën. […] De enige instantie die dat toejuicht is het Europees Parlement, dat nu gelooft dat zijn inspanningen een vrouw bij de ECB te krijgen – iets wat tot vorige week nog als onmogelijk werd beschouwd – nu eindelijk vruchten afwerpen.

Maar let op, waarschuwt Les Echos ondertussen, het besluit van Spanje kan niet zozeer “worden uitgelegd als overdreven feminisme als wel als een betere verdediging van zijn eigen belangen. [En] de staatshoofden en regeringen van de andere landen, die de aanstelling willen forceren, zullen er alles aan doen om Madrid de mond te snoeren.” Deze kwestie, voegt de economische krant daaraan toe, zet vraagtekens bij het functioneren van de Europese instellingen:

Waarom heeft de Raad het Parlement een dergelijke vernedering laten ondergaan, nu de leiders het erover eens zijn dat ditzelfde Parlement sterker moet worden om Europa meer legitimiteit te geven. Het is allereerst de schuld van de werking van de internationale organisaties. […] Er is een andere reden die de keuze van de Raad verklaart: de centrale bank is een kleine kliek die ook werkt door het onderling selecteren van deskundigen. […] Het werkelijke probleem is dat vrouwen in deze omgeving uiterst zeldzaam zijn. We zijn nog lang niet af van een ECB-directie vol mannen.