Weer is het mis met de EU-uitgaven”, kopt Trouw. Gisteren wees de Europese Rekenkamer voor de 18e keer op rij de jaarrekening af omdat deze te veel fouten bevat. Van de 129,4 miljard euro die in 2011 zijn uitgegeven, is het niet duidelijk hoe 5,2 miljard euro daarvan is besteed. Dit betreft een foutpercentage van 3,9 procent. En dat is hoger dan vorig jaar, toen bedroeg het nog 3,7 procent.

Vooral uitgaven voor plattelandsontwikkeling, milieu, visserij en gezondheid zorgen voor problemen. Het Duitse dagblad Frankfurter Allgemeine Zeitung, berkritiseert “de verspilling van miljarden euros” en geeft als voorbeeld een geval in Italië:

Om in aanmerking te komen voor EU-subsidies werden verschillende percelen opgegeven als ‘permanent weidegebeid’. Tijdens een controle van de Rekenkamer werd echter ontdekt dat ze ‘compleet of gedeeltelijk begroeid waren met bos’.

Trouw legt uit dat het in de meeste gevallen gaat om “procedurefouten, zoals het ontbreken van een goede aanbestedingsprocedure. Echte fraude is zeldzamer”, maar komt wel voor. Zo ontving een Spaanse boer subsidie voor 150 schapen “die tijdens een controle helemaal niet bleken te bestaan”.

Hoewel FAZ positief blijft en concludeert dat ondanks alles het foutenpercentage sinds 2009 onder de 4 procent is gebleven, benadrukt het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer, Gijs de Vries, in Trouw dat de controle van Europese instellingen “te versnipperd is”. Hij bekritiseert ook de “netto-betalersdiscussie”.

Elk land kijkt alleen of het niet te veel betaalt, zonder zich druk te maken om wat er met het geld gebeurt. […] Juist in de crisis is het essentieel dat elke euro goed besteed wordt.