Cover

Pokłosie onder vuur”, koptGazeta Wyborcza. De krant doelt op de laatste film van de Poolse regisseur Władysław Pasikowski doet veel stof opwaaien. De film (“nasleep”) is gebaseerd op de driehonderd Poolse Joden die in 1941 in het door nazi-Duitsland bezette dorp Jedwabne vermoord werden. In de film is te zien hoe de mannen, vrouwen en kinderen door hun Poolse buren bijeengedreven werden in een schuur en daar levend verbrandden. Conservatieve critici hekelen de film met het argument dat het het hele land over één kam scheert, en een valse weergave van de geschiedenis geeft waarin de Polen worden afgeschilderd als “kwaadaardige antisemieten” en “medeplegers van de Holocaust”. Zo benadrukt Piotr Zychowicz in het conservatieve weekblad Uważam Rze:

Geen enkel land heeft het monopolie op kwaadwillendheid en geen enkel land heeft een monopolie op goedheid. Landen worden gevormd door miljoenen mensen, en mensen zijn nu eenmaal zeer verschillend…

Het meer liberale Gazeta Wyborcza doet daarentegen een beroep op commentatoren om het “reinigingsproces” niet te belemmeren met “nationalistische ideologie”. De krant merkt op dat er Polen waren die Joden voor geld ombrachten en citeert in deze context uit het beroemde boek Buren van Tomasz Gross. Het dagblad schrijft verder:

Het is een waardevol werk, uniek in de Poolse filmindustrie, dat de slechts oppervlakkig geheelde wond van het Poolse geweten weer openrijt.