“De mondiale media gonzen van de berichten over de Amerikaanse 'draai richting Azië' en het grensverleggende bezoek van president Barack Obama aan Rangoon”, aldus de website EUobserver, die Europa oproept zich ook meer op Centraal-Azië en China te gaan richten. Dit pleidooi komt op het moment dat Catherine Ashton, die is belast met het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Unie, bezig is met een driedaagse reis door Centraal-Azië. Op 27 november sprak Ashton in Kirgizistan de ministeriële vergadering van de EU en Centraal-Azië toe. EUobserver voegt eraan toe dat Europa deze regio, die rijk is aan bodemschatten, lange tijd over het hoofd heeft gezien, maar dat dit snel zou kunnen veranderen:

Nu 2014 [in dat jaar trekken de Europese troepen zich terug uit Afghanistan, red.] in aantocht is en de noodzaak van méér aandacht voor Centraal-Azië zal toenemen, doet zich voor Europa de mogelijkheid voor zijn eigen 'draai richting Azië' te maken, met de nadruk op de westelijke flank van China. Het doel van Europa zou niet louter het voortzetten van het ontwikkelingswerk en de infrastructuurprojecten moeten zijn die het continent lange tijd heeft ondernomen, maar het verder ontwikkelen van zijn economische en handelsrelaties met de regio.

Nauwere betrekkingen zouden de regionale veiligheidsprogramma's ten goede komen, de grenscontroles kunnen versterken en effectiever optreden mogelijk maken tegen de invoer van narcotica uit het naburige Afghanistan, aldus de website, die eraan toevoegt dat :

Het duidelijk is dat in dit verband een delicaat evenwicht moet worden gevonden in het beleid ten aanzien van de mensenrechten, maar het eenvoudigweg de les lezen van deze landen zal er niet toe leiden dat we de antwoorden krijgen die we willen. Europa moet een manier vinden om relevant te blijven in Azië. Het benadrukken van de onderlinge verbanden via de Euraziatische landmassa biedt een tot op heden te weinig benut middel daartoe.