De Britse premier David Cameron “is bereid kiezers in een historisch referendum de mogelijkheid te bieden het Britse lidmaatschap van de Europese Unie af te wijzen", aldus The Times. De leider van de Conservatieve partij streefde aanvankelijk naar een referendum over de relatie tussen Groot-Brittannië en de EU, waarin zou worden gevraagd of de bevolking de huidige banden met Europa wil handhaven of de voorkeur geeft aan wat lossere betrekkingen, maar zonder de optie om uit de EU te stappen. Het dagblad, dat zich baseert op welingelichte bronnen, schrijft:

Cameron is tot de conclusie gekomen dat voor de geloofwaardigheid van een referendum ook de mogelijkheid geboden moet worden om te kunnen kiezen voor een uitstap. […] Cameron is ervan overtuigd dat een stemming met als enige mogelijkheid ‘in de EU blijven’ door Conservatieve eurosceptici en UKIP [Partij voor de Onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk, red.] scherp veroordeeld zou worden als bedrieglijk, omdat kiezers geen echte keus wordt geboden.

Intussen heeft Boris Johnson, de burgemeester van Londen die door velen wordt getipt als de toekomstige leider van de Conservatieven, de euro gekwalificeerd als een ‘rampzalig’ project. Hij stelt voor dat de Britse betrekkingen met de EU zich beperken tot de interne markt en wil daarover een referendum houden. In zijn toespraak, geciteerd door The Guardian, zei Johnson:

Het is zonder meer mogelijk om levensvatbare betrekkingen te onderhouden die zich beperken tot de interne markt – vrije handel maar zonder de hele santenkraam eromheen.