Het Europees Parlement heeft een compromisvoorstel voor de EU-begroting voor 2013 van € 132,8 miljard goedgekeurd. Daarmee komt een einde aan de patstelling tussen de lidstaten die een bedreiging vormde voor de onderhandelingen over de plannen voor de EU-uitgaven op de lange termijn, schrijft de Financial Times. Het compromis is uitgekomen op een stijging van 2,9%, amper de helft van de 6,8% die Europarlementariërs en de Europese Commissie aanvankelijk hadden gevraagd.

Het economisch dagblad vat het akkoord samen en voegt eraan toe:

Naast de verhoging voor 2013 stellen de lidstaten zes miljard euro extra beschikbaar voor de begroting van dit jaar om de groeiende stapel onbetaalde rekeningen weg te werken; een onderwerp dat het grootste twistpunt vormde tijdens besprekingen. Het Verenigd Koninkrijk en andere voorstanders van een streng begrotingsbeleid hadden zich ferm verzet tegen deze aanvulling. Hoewel ze uiteindelijk gedwongen werden terrein prijs te geven, was het bedrag van zes miljard euro voor de aanvullende begroting lager dan de negen miljard euro waar de Europese Commissie om had gevraagd. Het gat van drie miljard euro betekent dat partijen begin volgend jaar waarschijnlijk opnieuw met elkaar in de clinch zullen raken over alweer een aanvullende begroting om de resterende rekeningen mee te betalen.

De Europese politieke website EUobserver citeert de bezorgdheid van Janusz Lewandowkski, eurocommissaris van begroting, dat de kwestie van de krappe geldstroom blijft bestaan en schrijft:

De goedgekeurde begroting is hoogstwaarschijnlijk niet voldoende om alle inkomende rekeningen te betalen… de druk op de EU-begroting voor 2013 zal dan ook enorm zijn. Er bestaat een ernstig risico dat we in de loop van het jaar zonder geld komen te zitten.