Cover

Maastricht, de stad die een symbool is van een Europa zonder grenzen, zou wel eens zijn grenzen kunnen dichtgooien. De stad lijkt een juridisch gevecht te winnen waarmee coffeeshops buitenlanders mogen weren. Duizenden “drugstoeristen” overstelpen de grensstad elke dag, valt ook te lezenin de International Herald Tribune. Om de ermee gepaard gaande overlast een halt toe te roepen wil de stad de verkoop van cannabis voorbehouden aan Nederlanders, een maatregel waar het Europese Hof zich momenteel over buigt.

Tegelijkertijd neemt Duitsland stappen om “cannabis op medisch voorschrift” te legaliseren in navolging van Nederland,aldus Die Tageszeitung. Cannabis en medicijnen die op basis van cannabis zijn gemaakt, kunnen daarmee voorgeschreven worden aan bijvoorbeeld kanker- en multiple sclerosepatiënten.