The Daily Telegraph bericht dat de Amerikaanse regering zich steeds meer zorgen maakt over de ontwikkelingen in Groot-Brittannië, waar de anti-Europese sentimenten en de eurosceptische Ukip-partij in opkomst zijn. Volgens de conservatieve premier David Cameron is een Groot-Brittannië buiten Europa “denkbaar”, en zijn regering overweegt het houden een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie. De regering-Obama is bezorgd over een Britse terugtrekking uit de Europese instellingen, aangezien “de Amerikaanse invloed op het continent zou teruglopen.”

Van oudsher kon Washington altijd vertrouwen op Londen voor steun aan zijn opvattingen, vooral op het gebied van het buitenlands beleid en de vrije handel, waar de Britse stem van cruciaal belang wordt geacht om een “beweging in de richting van het protectionisme” binnen de Europese Unie te voorkomen. De angst is dat een Groot-Brittannië een veel zwakkere bondgenoot zal zijn als zijn betrokkenheid bij Europa zich beperkt tot deelname aan de gemeenschappelijke markt. The Daily Telegraph citeert een Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleder:

Het is belangrijk heel duidelijk te stellen dat een sterk Groot-Brittannië in een sterk Europa in het nationaal belang is van Amerika. We erkennen nationale staten, maar zien de Europese Unie als een versterkende factor.

Het nieuws dat Amerika druk zal gaan uitoefenen om Groot-Brittannië in de Europese schoot te houden, werd niet verwelkomd door de eurosceptische Ukip, waarvan de woordvoerder voor buitenlandse zaken William Dartmouth opmerkte: “Het is niet de taak van Groot-Brittannië om het werk van Amerikaanse diplomaten makkelijker te maken. Het is onze taak om onze eigen belangen te behartigen.”