Cover

De Britse regering doet een beroep op zo'n 30.000 klokkenluiders om verspilling van overheidsgelden tegen te gaan, zo valt te lezenin The Independent. De coalitie van liberale Tories en Democraten is namelijk bezig drastische bezuinigingsmaatregelen door te voeren om het overheidstekort van 191 miljard euro terug te dringen. Duizenden suggesties van overheidspersoneel worden daarom uitgeplozen om na te gaan waar er verspilling kan worden voorkomen. DeFinancial Times waarschuwt overigens dat de “eerlijke bezuinigingen” van de minister van Financiën, George Osborne niet zo eerlijk zullen uitpakken als verondersteld wordt. De minder draagkrachtigen zullen harder worden getroffen dan de welgestelden en de kloof tussen arm en rijk zou daarmee alleen maar groter worden.