Cover

Containers met gif” arriveren in de Europese havens. Dit alarmerende bericht stond gisteren in Le Monde. Het Franse dagblad schrijft dat van de miljoen containers die iedere week worden uitgeladen “15 tot 20 procent gassen bevat die extreem gevaarlijk, kankerverwekkend of schadelijk voor het zenuwstelsel zijn” en dat deze stoffen “een bedreiging vormen voor een hele keten van werknemers […] tot aan de consument zelf”.

De vraag is hoe deze gassen in de containers terecht zijn gekomen. Gedeeltelijk door het gebruik van bestrijdingsmiddelen om “schimmels en schadelijke dieren tijdens het transport te elimineren". Een andere oorzaak is dat de handelswaren zelf gassen en dampen afgeven. Kleding die in Azië is gefabriceerd, bevat vaak oplosmiddelen op basis van benzeen en tolueen, die kankerverwekkend zijn.

Al sinds 2011 worden in Frankrijk maatregelen genomen (zoals een verplichte ventilatieperiode en het gebruik van maskers, handschoenen en veiligheidsbrillen) om het risico van blootstelling aan deze giftige stoffen te voorkomen. Maar deze maatregelen worden “door de vakbonden als ontoereikend en ongeschikt beoordeeld”, merkt Le Monde op. De krant vergelijkt de Franse situatie met die in België en Nederland:

De protocollen tussen de werkgevers en de vakbonden verplichten om systematisch maatregelen te treffen zodra de aanwezigheid van gassen wordt vermoed. De Nederlandse douane eist een verklaring van de afwezigheid van giftige stoffen die niet ouder is dan twee uur voordat zij een container in behandeling neemt. Jan de Jong, bestuurder van FNV Bondgenoten, wil dat de regeringen nog verder gaan door het probleem bij de bron aan te pakken en door bepaalde producten wereldwijd te verbieden.