De overwinning van Benjamin Netanyahu bij de laatste algemene verkiezingen in Israël zou kunnen betekenen dat het vredesproces weer eens in de ijskast wordt gezet. Ook is er weinig kans op dooi in de verhoudingen tussen de EU en Israel gezien het laatste voorstel tot een gedemilitariseerde Palestijnse staat. Het Italiaanse dagblad Corriera della Sera ziet wel wat in de recentelijke uitlatingen van de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Franco Frattini over de noodzaak van Europese samenwerking bij de vredehandhaving, en acht diens suggestie voor een internationale vredesmacht haalbaar. Het idee hierachter is dat een onbewapende Palestijnse staat zoals Netanyahu die voorstaat zou een veiligheidsvacuüm betekenen die door buitenlanders opgevuld zou moeten worden. “Het zullen niet de Verenigde Staten zijn, gezien de terrorismedreiging waar zij mee te maken hebben, noch Groot-Brittannië vanwege diens koloniale nalatenschap”, schrijft Corriere. De meest plausibele oplossing zou een gezamenlijke vredesmacht zijn van Italië, Spanje en Frankrijk, die vredesaccoorden ten uitvoer zouden kunnen brengen, actieve grenscontroles en reguliere politietaken zouden kunnen uitoefenen. Zoiets als de UNIFIL-missie in Zuid-Libanon, waarbij Italië de leiding had.