"Zou de Europese Commissie liever de belangen behartigen van een Amerikaans farmaceutisch bedrijf dan zich bekommeren om de overlevingskans van enkele tientallen patiënten die lijden aan een ernstige en zeldzame leveraandoening?". Dat vraagt Libération zich af Het Franse dagblad schrijft in een uitgebreid artikel:

De Commissie verzet zich al drie jaar met hand en tand tegen het op de markt brengen van het medicijn Orphacol, dat door CTRS, een klein Frans laboratorium, wordt geproduceerd. Het medicijn kan patiënten die aan een zeldzame leveraandoening lijden van een zekere dood redden [...] Deze bureaucratische verbetenheid kan niet worden geweten aan enig gevaar voor de volksgezondheid, want zowel wetenschappers als de 27 lidstaten hebben unaniem positief geadviseerd over dit geneesmiddel waarvan is bewezen dat het werkt. Het Amerikaanse bedrijf Asklepion Pharmaceuticals, een laboratorium dat in handen is van de zevendedagsadventisten, blijkt echter bij het in Londen gevestigde Europese Geneesmiddelen Agentschap (EMA) een vergunning te hebben aangevraagd voor het op de markt brengen van een concurrerend medicijn – dat nog niet eens bestaat – en is in zijn nopjes met de weigering van de Commissie om Orphacol toe te staan.

Dit hardnekkig weigeren is "onbegrijpelijk", erkent een ambtenaar van de Commissie. Immers, schrijft Libération, "in de regel verschanst de Commissie zich achter de wetenschappelijke adviezen van de verschillende Europese agentschappen".

De krant wijst beschuldigend naar Patricia Brunko van de Europese Commissie. Zij staat aan hoofd van de afdeling die gaat over medicijnen voor menselijk gebruik en "lijkt vastbesloten om Orphacol uit te schakelen". De krant legt een verband met de zaak Dalli en licht toe:

iedereen weet dat Brunko onder voormalig commissaris John Dalli viel, die in oktober door Commissievoorzitter Barroso de laan uit is gestuurd op verdenking van omkoping door tabaksfabrikanten. "De zaak is echter nog niet aangekaart bij Olaf, het antifraudebureau van de Commissie", aldus de berichtgeving uit Parijs.