“Brengt de val van oud-EU-commissaris John Dalli nu ook commissievoorzitter Barroso in de problemen?”, vraagt De Morgen zich af. De fractie van de Groenen in het Europees Parlement wil een speciale commissie om de “geheime ontmoetingen tussen de tabaksindustrie en topmedewerkers van José Manuel Barroso” uit te zoeken. De Groenen hopen op 10 januari bij een vergadering met andere EP-fractievoorzitters steun te krijgen voor hun voorstel.

Het dagblad brengt in herinnering dat  Barroso op 16 oktober het ontslag van Dalli had geëist naar aanleiding van een klacht van een Zweedse tabaksfabrikant waaruit belangenverstrengeling zou blijken. Dalli ontkent de beschuldigingen maar geeft wel toe dat hij één ontmoeting met de tabaksindustrie niet had gerapporteerd. Dit is “volgens de Europese Commissie een duidelijke schending van zijn gedragscode en van de Wereldgezondheidsorganisatie”. Maar de Commissie zelf heeft “minstens zes contacten gehad met de tabaksindustrie die niet werden gerapporteerd”, volgens Europarlementariër voor de Groenen José Bové. “Als Dalli al moest aftreden, moeten andere verantwoordelijken [die de regels overtreden] dat ook doen”, is zijn mening. De Morgen voegt eraan toe:

de Groene Europarlementariërs Bart Staes en José Bové stellen dat de tabaksindustrie er dankzij intensief lobbyen bij Barroso’s diensten in slaagde sinds 2010 de invoering te vertragen van de nieuwe, strengere, Tabaksrichtlijn. Zo stelde [de algemeen secretaris Catherine] Day tot twee keer toe cruciaal overleg over de Tabaksrichtlijn uit.

De EVP (Europese Volkspartij, rechts), de grootste fractie in het Europees Parlement, sluit zich grotendeels aan bij het voorstel van de Groenen, maar vreest dat “*er tijd verloren gaat met de samenstelling [van een onderzoekscommissie, red.]. Volgens de EVP is het topprioriteit om inzage te krijgen in het rapport van het onafhankelijke Toezichtscomité op OLAF dat onregelmatigheden zou hebben gevonden in het onderzoek van de anti-fraudedienst naar Dalli.