Cover

Op 12 januari heeft het Servische parlement met 175 stemmen vóór en 19 stemmen tegen een resolutie van de regering aangenomen die een basis vormt voor de toekomstige onderhandelingen met Pristina. In de tekst staat dat Belgrado zich tevreden zal stellen met een grotere autonomie voor de Servische gemeenschap in het noorden van Kosovo op voorwaarde dat de internationale gemeenschap niet langer van Servië verlangt dat het de voormalige Servische provincie Kosovo erkent als een de facto onafhankelijke staat. In feite betekent dit, aldus het Servische dagblad, dat Servië afziet van zijn ambitie Kosovo op te splitsen of te willen annexeren.