“Het vruchtbaarheidscijfer van vijftien Europese landen is tussen 2008 en 2011 gedaald". Het Demografisch instituut van Wenen kwam tot deze alarmerende conclusie na het onderzoeken en vergelijken van in totaal tweeëntwintig landen. Le Figaro nam het bericht over en schrijft dat de crisis rechtstreeks van invloed is op het aantal geboorten in Europa, met name in de zuidelijke landen van de eurozone.

De Europese crisis heeft een directe en diepgaande impact op het geboortecijfer van Griekenland (1,43 kind per vrouw), Portugal (1,35), Spanje (1,36) en Ierland (2,05).

Het Franse dagblad belicht de bijzondere situatie in Frankrijk en Duitsland, die vanwege verschillende redenen uitzonderingen in Europa vormen. Hoewel het Europese geboortecijfer in de drie booming jaren voorafgaand aan de crisis sterk in de lift zat,

heeft Duitsland nooit een stijging gekend. Ook Frankrijk is een geval apart met een vruchtbaarheidscijfer dat in tien jaar tijd is toegenomen van 1,8 tot 2, dit ondanks de crisis, dankzij een overheidsbeleid waarbij het krijgen van kinderen gestimuleerd wordt.

Het Weense Instituut waarschuwt voor het risico dat de vergrijzing in Griekenland, Spanje en Portugal met zich mee zal brengen:

Het aantal abortussen in Griekenland is in 2011 met 50 procent toegenomen, wat een verontrustende ontwikkeling is. In Portugal is het aantal geboorten in 2012 gedaald tot 90.000, het laagste aantal in zestig jaar tijd.

De correspondent van Le Figaro in Spanje merkt tot slot op dat

als er niets verandert, de bevolking van het land gedurende de komende veertig jaar met meer dan tien procent zou kunnen afnemen.