Cover

‘Volle agenda voor de EU na reces ’ kopte de Luxemburgse krant La Voix du Luxembourg, en somde op wat de lidstaten de komende weken staat te wachten: ‘Economisch bestuur,financieel meerjarenplan, begroting 2011, Europa 2020'. Sommige kwesties zijn al in behandeling genomen, merkt het dagblad op: ‘Eurocommissaris voor Justitie, Fundamentele Rechten en Burgerschap, Viviane Reding, ontving de Franse ministers van Immigratie en Europese Zaken om de problematiek rond de Roma door te lichten. De Commissie zelf is bijeengekomen voor de 'voorbereiding van de eerste toespraak over de stand van zaken binnen de Europese Unie', die voorzitter José Manuel Barroso op 7 september voor het Europees Parlement gaat uitspreken.