Cover

De interventie van het Algerijnse leger om een einde te maken aan het gijzelingsdrama in In Amenas oogstte in eerste instantie veel kritiek van de internationale gemeenschap. Maar deze lijkt nu “verstomd” omdat “geen land de banden met de dictatuur op het spel durft te zetten, de belangen zijn te groot”, merkt Trouw op. Volgens de Nederlandse krant is Japan het enige land dat openlijk kritiek uit op Algerije. Frankrijk en de VS houden zich stil omdat de Fransen voor hun militaire interventie gebruik maken van het luchtruim boven Algerije en Washington het Noord-Afrikaanse land nodig heeft in zijn strijd tegen het terrorisme. Voor de andere betrokken landen geldt dat zij de internationale betrekkingen met Algerije niet op het spel willen zetten vanwege de energiebelangen die zij in het land hebben.