“Het is niet mijn opgezet geweest om een necrologie over de EU te schrijven; mijn bedoeling was juist om de Europeanen wakker te schudden, ze te waarschuwen voor de ‘renationalisatie’ van het politieke leven in Europa, een proces dat het integratieproject ondergraaft.” Na de vele reacties geeft Charles Kupchan in Il Sole 24 Ore een toelichting op zijn artikel dat onlangs is verschenen in de Washington Post waarin hij zich druk maakt over de opkomst van het nationalisme dat de EU ondermijnt. “Als deze ‘hernationalisatie’ zo door blijft gaan en zich intensiveert, is mijn angst dat de toekomst van de EU in gevaar komt. De Europeanen kunnen het zich niet veroorloven de Unie als een verworvenheid te beschouwen. Ze moeten zoeken naar manieren om de instituties nieuw leven in te blazen en een stimulerende visie voor de toekomst van de Unie ontwikkelen.” De politicoloog vervolgt: “Het is een cruciaal moment voor de EU. Ondanks het Verdrag van Lissabon heeft Europa het afgelopen decennium zijn politieke elan door zelfingenomenheid verloren. De politieke leiders en burgers moeten de herstart van de Europese Unie bovenaan hun politieke agenda zetten en samen een visie ontwikkelen voor de volgende fases van de Europese integratie.”