Cover

“De Tsjechen zijn het langst op het werk”, kopt Lidové noviny naar aanleiding van de laatste cijfers van Eurostat over de gemiddelde werktijd in de EU. De Tsjechen staan dus boven aan de lijst, zij zijn gemiddeld 42,7 uur per week te vinden op de werkvloer, gevolgd door de Grieken (41,6 uur) en de Bulgaren (40,5 uur). In Nederland, Denemarken en Zweden worden de kortste werkweken gemaakt, daar ligt het gemiddelde op maar 37,7 uur per week. Echter, zo schrijft het Tsjechische dagblad, de cijfers zeggen niets over de productiviteit op het werk. Een ding is wel zeker: de lengte van de gemiddelde werkweek is de afgelopen twee jaar toegenomen, waarschijnlijk door de economische crisis. Veel medewerkers zijn langer gaan werken, voor hetzelfde salaris, uit angst om hun baan te verliezen.