Cover

In een opiniepeiling die Danas gisteren publiceerde blijkt dat slechts 41 procent van de Serviërs vóór toetreding van hun land tot de EU is. Dat is 18 procent minder dan tijdens de vorige opiniepeiling in juni 2012 en het laagste niveau sinds tien jaar tijd. Het dagblad komt met verschillende verklaringen. Allereerst “de economische crisis en armoede” die Servië raken, daarnaast "de voorwaarden van de EU in het toetredingsproces”, met name met betrekking tot Kosovo, en “onwetendheid over de werking van de EU”, maar ook de “tegenstrijdige berichten die de burgers ontvangen van de oude en nieuwe regering” in Belgrado.