Cover

In het laatste rapport van de Europese Commissie over de voortgang van Roemenië in het proces om lid te worden van de Schengenzone, staat dat de overheid inmiddels voldoet aan zes van de tien aanbevelingen die werden voorgesteld in het vorige rapport. Er is echter ook geconstateerd dat, hoewel de grondwet weer hersteld is, “de beloftes over de onafhankelijkheid van justitie nog niet zijn nagekomen”.

De Commissie kant zich tegen de druk op de instellingen, het gebrek aan respect voor de onafhankelijkheid van het gerechtelijk apparaat, de intimidatie en “de lastercampagnes in de media” tegen rechters. In het rapport wordt nu geëist dat er maatregelen worden genomen voor de waarborging van een vrije en pluriforme pers.