Cover

Op 9 september kan er uiteindelijk een “gezamenlijke resolutie van Servië en de EU” worden gepresenteerd aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, schrijft Politika. De tekst, die oproept tot een dialoog tussen Servië en Kosovo, vervangt de VN-resolutie waarmee Belgrado nieuwe onderhandelingen over de status van Kosovo wilde forceren. De resolutie die ondertekend is door Catherine Ashton en de Servische president Boris Tadic “vormt het bewijs van het partnerschap tussen Belgrado en de EU”, meent de Servische krant. Hoewel vijf lidstaten van de EU de onafhankelijkheid van Kosovo nog steeds niet hebben herkend, wordt de resolutie door alle 27 leden ondersteund.