Cover

Gister heeft het Letse parlement twee wetten aangenomen die de weg vrijmaken voor de toetreding van Letland tot de eurozone. De eerste wet betreft de invoering van de ‘gouden regel’ voor begrotingsevenwicht. De tweede wet is een tijdsplanning die ervoor moet zorgen dat het land er op 1 januari 2014 klaar voor is de lats in te wisselen voor de euro.

Uiterlijk eind maart zal Riga een officiële aanvraag voor het lidmaatschap van de eurozone indienen bij de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank.