Cover

Volgens Brussel hebben de verschillende nationale subsidies voor groene energie voor onevenredigheid gezorgd op de energiemarkt. Hierdoor zou de concurrentiepositie van niet-duurzame energiebronnen in het geding zijn gekomen.

Om hier een einde aan te maken wil de Commissie de nationale subsidies regulariseren en in 2020 met een Europese regelgeving voor energiesubsidies komen.