Cover

Het versoepelde Duitse immigratiebeleid heeft er niet voor gezorgd dat meer buitenlandse arbeidskrachten naar Duitsland vertrekken. Hierdoor kampt de Duitse industrie en IT-sector nog steeds met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Een van de voordelen waar gekwalificeerde arbeidsmigranten sinds vorig jaar zomer van profiteren, is de ‘Blue Card’. Die moet de aanvraag van een verblijfsvergunning vereenvoudigen.

Volgens de OESO komen er ieder jaar 25 duizend arbeidsmigranten uit niet-Europese landen naar Duitsland, dat is 0,02 procent van de Duitse bevolking. Australië, Denemarken en Groot-Brittannië trekken vijf tot tien keer zoveel arbeidsmigranten aan.