Cover

Het Britse Lagerhuis heeft het wetsontwerp voor het homohuwelijk in Engeland en Wales goedgekeurd. Een meerderheid van 225 parlementsleden gaf het groene licht voor de 'Marriage (Same Sex Couples) Bill.' Deze uitslag was echter een teleurstelling voor premier David Cameron, omdat zo'n 139 Conservatieve parlementariërs, waaronder twee ministers, tegenstemden.

De wet is er nog niet, het voorstel moet ook door het Hogerhuis, de Britse ‘Eerste Kamer', worden goedgekeurd.