Cover

Volgens het Oostenrijkse dagblad zullen de onderhandelingen over de meerjarenbegroting van de EU, die vandaag starten, meer weg hebben van een “kroeggevecht” dan van een EU-top.

Naast de gebruikelijke onenigheid tussen nettobetalers en –ontvangers, tussen de Commissie en het Parlement en de verschillen tussen nationale en Europese belangen is er dit keer ook verdeeldheid tussen de nettobetalers. Met name Duitsland, de grootste betaler, heeft om “solidariteit” gevraagd van andere nettobetalers.