Het is een klein initiatief dat tegen schimmige belangengroepen is gericht die om het Europese Parlement heen zwermen. Onder de titel “Zet het in de wet” presenteert de Frankfurter Allgemeine Zeitung het gloednieuwe project Lobbyplag, een participatief online-platform, dat onderzoekt in welke mate de nieuwe richtlijn voor databescherming, waarover momenteel wordt onderhandeld in de parlementaire commissies in Brussel, wordt beïnvloed door grote internetfirma's.

”Alstublieft, Lobbyplag is een gratis dienst voor alle parlementariërs die graag willen weten waar de amendementen vandaan komen die ze zelf in de wetgeving willen invoeren,” schrijft, enigszins sarcastisch, Richard Gutjahr, mede-initiatiefnemer van het project op zijn blog.

Samen met de reeds zeer bekende criticus van Facebook Max Schrems en vier andere vrijwilligers werkt Gutjahr volgens het model van het initiatief “Europa vs. Facebook”: ze vergelijken de voorstellen die de lobbyisten aan de afgevaardigden hebben kunnen voorleggen met de feitelijke amendementen die door deze laatstgenoemden zijn ingediend.

De overeenkomsten zijn voor een deel verbazingwekkend. Zo heeft de vereniging van Europese banken voorgesteld dat een onderneming – met het oog op haar 'legitieme belangen' – niet alleen de gegevens van haar klanten zou moeten mogen opslaan, maar ze ook zou moeten mogen doorgeven aan andere ondernemingen. Dit voorstel vinden we terug in 'amendement 70,' ingediend bij de commissie over de interne markt. Lobbyplag preciseert dat het amendement is ingediend door de Zweedse afgevaardigde Anne Hedh.

Met betrekking tot dit onderwerp, aldus EUobserver, heeft de NGO Transparency International opgemerkt dat “diverse europarlementariërs letterlijk een paar door Amerikaanse internetgiganten als Amazon en Ebay geredigeerde amendementen rechtstreeks in de tekst van de richtlijn over de bescherming van persoonsgegevens hebben opgenomen.”