Cover

Schaf de Staatsveiligheid af”, kopt De Morgen op zijn voorpagina. Het Vlaamse dagblad citeert hiermee de Vlaamse socialist en justitiespecialist Renaat Landuyt die van mening is dat “geheime organisaties zoals onze inlichtingendienst niet meer van deze tijd zijn”.

Begin februari lekte in de media een geheim rapport uit van de Belgische inlichtingendienst. Het dossier bevatte informatie over politici die contact zouden hebben met sektarische organisaties zoals Scientology. Hierdoor is de vraag gerezen of Staatsveiligheid politici bespioneert.

Afgelopen maandag, tijdens het achtuurjournaal van de Franstalige zender RTB verzekerde het hoofd van de Belgische veiligheidsdienst, Alain Winants, dat zij “geen politici screenen”. Maar op het beeld was duidelijk te zien dat op het bureau achter hem een dossier lag met daarop de naam Filip Dewinter, de partijleider van het Vlaams Belang. De poppen raakten aan het dansen toen diezelfde dag Bart Debi, voormalig politiecommissaris en “gewezen rechterhand” van de Dewinter, bevestigde drie jaar lang informant te zijn geweest binnen de nationalistische partij van Dewinter. Om de gemoederen te kalmeren, legde Staatsveiligheid de volgende dag uit dat het dossier Filip Dewinter, niet meer dan een “oud juridisch dossier” was, zonder verder uit te weiden over het onderwerp.

Maar ondertussen is het nog steeds niet duidelijk welke “regels en criteria Staatsveiligheid hanteert”. Sommige politici vinden daarom dat er een “openbare hoorzitting” tussen Winants en de minister van Justitie moet plaastvinden. De hoofdredacteur van *De Morgen vraagt zich of er sowieso nog wel behoefte is aan een geheime inlichtingendienst. Hij schrijft in een commentaar:

In volle Koude Oorlog, in de strijd tegen het communistisch gevaar, had iedere westerse natie wel een spionagedienst om dat soort opdrachten te vervullen. Maar de Koude Oorlog is voorbij, en de nieuwe bedreigingen komen meer van religieuze extremisten en fanatici dan van politieke, meer van private bedrijfsspionage dan van een buitenlandse inlichtingendienst.